Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Akty prawne zobacz archiwum

Akty prawne dot. wędkarstwa i rybactwa

Akty prawne | 2021-06-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850210091" target="_blank Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011381559&min=1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002003 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r. w ...... więcej

Pod rozwagę Koleżanek i Kolegów, przedstawiamy zapisy prawne z Kodeksu wykroczeń Rozdziału XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe, dotyczące niektórych zachowań wędkarzy w czasie domarszu i dojazdu do łowiska oraz podczas wędkowania, jak i po jego zakończeniu za, które mogą zostać ukarani.

Akty prawne | 2017-05-12 | Publikujący: Koło PZW nr 45 Racibórz Miasto

Przypominamy Koleżanką i Kolegą, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe, niżej wymienione zachowania w czasie domarszu i dojazdu do łowiska oraz podczas wędkowania, jak i po jego zakończeniu są karalne: 1. Przejeżdżanie i przechodzenie przez nienależące do nas grunty rolne, które są zaorane, zasiane lub obsadzone, stanowi naruszenie art. 151 i podlega karze grzywny do 500 zł, nawiązki do wysokości 1500 zł albo karze nagany, 2. Niszczenie zasiewów, sadzonek lub trawy na nienależącym do nas gruncie rolnym, ...... więcej

Nagrywanie interwencji przez SSR jest zgodne z prawem

Akty prawne | 2012-06-03 | Publikujący: Społeczna Straż Rybacka

Pomysł wprowadzenia w życie nagrywania interwencji przez SSR PZW Kamienna Góra wywołał na różnego rodzaju stronach internetowych i portalach burzliwe dyskusje. Dziś 31.05.2012 roku otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Państwowej Straży Rybackiej z dnia 29.05.2012 napisane na wniosek Ministerstwa Spaw Wewnętrznych dotyczące nagrywania i fotografowania sprawców wykroczeń i przestępstw wędkarskich oraz osób zachowujących się agresywnie wobec strażników SSR . Zadano pytania wysłane do Ministra Spraw Wewnętrznych: 1. Czy Strażnik Społecznej ...... więcej

Ustawa o rybactwie śródlądowym

Akty prawne | 2010-11-28 | Publikujący: Okręg PZW w Legnicy

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. (tekst jednolity) Art.1. 1.Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej "wodami". 2.Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. 3.Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki. 4.Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów ...... więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Akty prawne | 2010-06-16 | Publikujący: Koło PZW nr 78 JAS-MOS

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym(Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, conastępuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr ...... więcej

RYBY POD OCHRONĄ

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

aloza (Alosa alosa) babka czarna (Gobius niger) babka czarnoplamka (Gobiusculus flavescens) babka mała (Pomatoschistus minutus) babka piaskowa (Pomatoschistus microps) ciosa (Pelecus cultratus) - poza obszarem wód Zalewu Wiślanego dennik (Liparis liparis) głowacz białopłetwy (Cottus gobio) głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) igliczniowate (Syngnathidae) - wszystkie gatunki jesiotr zachodni (Acipenser sturio) kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus) kiełb Kesslera (Romanogobio kessleri) kozowate (Cobitidae) - wszystkie gatunki kur rogacz ...... więcej

ZWIERZĘTA CHRONIONE

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

Na podstawie art. 27c ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:§ 1. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.§ 2. Ustala się listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową częściową, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.§ 3. W stosunku do rodzimych dziko ...... więcej

NOWE PRAWO WODNE

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. (Dz. U. z dnia 11 października 2001 r.)Nowelizacja: Zmiana w ustawie Prawo wodne wprowadzona dnia 03.06.2005 Dz.U. 130 poz. 1087 – art. 1 Dział IZasady ogólne Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.1a. Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady ...... więcej

USTAWA RYBACKA

Akty prawne | 2009-02-06 | Publikujący: Koło PZW Brzeg nr 1

Art.1.1.Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej \"wodami\". 2.Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. 3.Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki. 4.Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów międzynarodowych dotyczących gospodarki rybackiej w wodach granicznych. Art.2.1.Przepisy ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką rybę chciałbyś złowić w naszym zbiorniku 610Z ?
Amur
Karp
Jaź
Lin
Sum
Szczupak
Sandacz
Płotka
Leszcz
Inne /podaj jakie/
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin