Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Konkurs na największa rybe 2021

 

                   Konkurs

                     na największa rybę Buków 2021  

     

                     Regulamin konkursu na rybę 2021 roku.  

1.       Organizatorem Konkursu jest Koło PZW 78 JAS-MOS

2.        Celem Konkursu organizowanego przez koło 78 JAS-MOS jest popularyzowanie wśród wędkarzy połowu ryb dużych, okazowych, jako atrakcyjnej i wymagającej kunsztu łowieckiego formy spędzania czasu nad wodą. 

3.         Konkurs trwać będzie od 1 stycznia do 31 pażdziernika br. W dwóch kategoriach ryby drapieżne i spokojnego żeru

4.       W kategorii ryb drapieżnych nagrody będą przydzielane za największego

Szczupaka, Sandacza ,Okonia, Suma, Węgorza

W kategorii ryb spokojnego zeru nagrody przydzielane będą za największego

Karpia, amura, leszcza ,płoć, karasia, lina ,jazia

  W każdej kategorii będą przydzielane nagrody za sześć pierwszych  miejsc

5.         Do konkursu mogą być przedstawiane tylko ryby złowione w czasie jego trwania

6.         W konkursie uczestniczyć mogą wędkarze koła 78 JAS-MOS i członkowie ich rodzin posiadający zezwolenie .

7.        Każdy z wędkarzy może zgłosić do konkursu dowolną liczbę ryb pod warunkiem, że każda z nich została złowiona na zbiorniku 610 z .

8.        W konkursie mogą brać udział zarówno osoby dorosłe, młodzież powyżej lat 16, jak i dzieci od 14 do 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców przy zgłoszeniu konkursowej ryby.

9.        Każdy z wędkarzy może zgłosić do konkursu dowolną liczbę ryb

10.    Zgłoszenia ryb do konkursu należy kierować  Na adres koła 44-330 Jastrzębie-Zdrój  ul .Wrzosowa 12 dopiskiem na kopercie: "Konkurs wędkarski"  lub na adres e-mailowy jastrzebiezdroj78@pzw.com.pl Wysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje zapisy regulaminu. W zgłoszeniu trzeba podać datę połowu, gatunek,  miarę złowionej ryby (od początku pyska do najdłuższego promienia płetwy ogonowej)  ryby.  Obowiązkowo trzeba dołączyć fotografię wędkarza z rybą (w formacie 10 x 15 lub większym lub w formacie PDF na adres e-mailowy.  I najlepiej, aby zdjęcie wykonane było nad wodą. W kadrze zdjęcia powinien  mieścić się  tylko wędkarz i złowiona przez niego ryba, a w żadnym wypadku osoby trzecie.  Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz fotografii na materiałach koła stronie internetowej

11.    do formularza należy dołączyć dodatkowe  zdjęcie  przedstawiające: - rybę z ułożoną obok niej miarą i na wadze. lub informacje na temat wymiaru i wagi

12 Zarząd Koła dokona oceny zgłoszeń, ustali zwycięzców  i rozdzieli główne nagrody. Wręczenie nagród odbędzie się na Walnym Zebraniu członków.  Decyzje Zarządu Koła będą niepodważalne, Nadesłane zdjęcia oraz prawa autorskie należą do koła na co przystępujący do konkursu wyrażają zgodę przez sam fakt uczestnictwa.

 Przewidujemy też nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika konkursu,

  

    ZGŁOSZENIE

      RYBY DO KONKURSU WIELKA WIĘKSZA                               NAJWIĘKSZA

 

Imię              ………………………………………………………………………………

Nazwisko     ………………………………………………………………………………

Koło PZW    ………………………………………………………………………………..

Tel. kont.  lub e-mail  ……………………………………………………………….

DNIA ……………………….2020r. NA ZBIORNIKU 610 Z BUKÓW

                                           ZŁOWIŁEM

GATUNEK RYBY……………………………………………………………………….

WYMIAR           ……………………………………………………………………….

WAGA              ………………………………………………………………………..

W załączeniu ……………………..    zdjęcia

Dodatkowe informacje ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                       …………………………………..

  Data i podpis

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką rybę chciałbyś złowić w naszym zbiorniku 610Z ?
Amur
Karp
Jaź
Lin
Sum
Szczupak
Sandacz
Płotka
Leszcz
Inne /podaj jakie/
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin